Om oss

Innan vår tid som coacher har vi i vårt konsultbolag arbetat internationellt i över 150 projekt och uppdrag som på olika sätt hjälpt Business-to-Business (B2B) företag med hur de skall leda och styra sin försäljning.  Exempel på detta har varit:

Genomlysningar av säljfunktionen (Sales Function Audits ©) som gett våra kunder effektivitetsmått på hur de arbetar, samt konkreta implementationsplaner för hur de kan öka effektiveten. Här gjordes även en benchmark med andra företag i samma bransch, men också möjligheten att internt jämföra sina säljteam.

Belöningssystem. Hur ska man bäst sätta upp sina bonus- och provisionssystem så att de är motiverande och man får ut bästa möjliga effekt.

Annual Sales Awards. Vi har hjälp ett par internationella koncerner med att uppmärksamma och belöna framstående säljinsatser i ett antal kategorier under flera års tid.

Dimensionering. Har man tillräckligt med säljare? Har man för många? Är de rätt fördelade med avseende på geografi och branscher?

Föreläsningar och workshops. Ibland har vi anlitats av universitet och högskolor för att undervisa på MBA nivå, ibland av enskilda företag för att ge inspiration och inspel till förbättringar.