Sahlgren&Skog

Erfaren rådgivning och coachning för försäljningschefer

Rådgivning och coachning till försäljningschefer. En serie med tillfällen eller en enstaka gång? Det bestämmer du!

Vi riktar oss i första hand till dig som är ledare inom försäljningsorganisationen, men en del av våra klienter är också Affärsområdeschefer, VD:ar eller styrelsemedlemmar.

Vänd dig till en av oss för att få hjälp med eller diskutera hur du

  • utvecklar dig själv och din karriär
  • ökar motivationen i säljorganisationen
  • organiserar säljteam bättre
  • sätter mål och följer upp
  • förbättrar belöningssystem
  • agerar när en säljare halkat efter
  • genomför förändringar

Vi erbjuder dig stöd och råd på ett enkelt sätt. Inte genom de stora projekten, utan att i det enskilda mötet ge rådgivning och vara bollplank.

Om oss

Under 15 år och genom 150 uppdrag i 14 olika länder har vi bistått ägare, styrelser och företagsledningar med att få effektivare säljorganisationer. Läs mer om oss (länk).

Vår approach

Hur man bedriver försäljning varierar mycket mellan olika branscher. Skillnaderna är en viktig del men samtidigt finns det utmaningarna inom säljledning som gäller alla branscher.

För att stödja dig på bästa sätt gör vi alltid en avvägning mellan dessa aspekter, din egen bransch eller från andra branscher när vi tror det kan ge något extra.

Vår bok

Boken ”Säljorganisationen – ledning och styrning” gavs först ut via Studentlitteratur 2016 och riktade sig till studenter på universitet och högskola. Boken blev även en uppskattad managementbok och nominerad av Sveriges Marknadsförbund till årets marknadsföringsbok 2017. Det banade vägen för den internationella utgåvan ”Managing the sales organization – for the digital age” som idag finns tillgänglig hos svenska (Bokus, Adlibris, mm) och internationella bokhandlare (Amazon, Barnes & Nobles, mm).

Kontakta oss

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Namn
E-mail
Meddelande
Vår bok