Vår bok

Säljorganisationen

Ledning och styrning

gavs först ut via Studentlitteratur 2016 och riktade sig till studenter på universitet och högskola. Boken blev även en uppskattad managementbok och nominerad av Sveriges Marknadsförbund till årets marknadsföringsbok 2017.

Boken är slut på förlaget men enstaka exemplar kan beställas från oss.

Managing the Sales Organisation

For the Digital Age

är den internationella utgåvan som idag finns tillgänglig hos svenska (Bokus, Adlibris, mm) och internationella bokhandlare (Amazon, Barnes & Nobles, mm).